Verzekeringen

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars in 2019:

-VGZ groep (IZA, IZZ, VGZ, Cares, Goudse Verzekeringen, Bewuz zorgverzekerd, zeker.nl,   zorgzaam SVK en Univé)

-Friesland Verzekering en Zilveren Kruis

-DSW (Stad Holland zorgverzekeraar, In Twente zorgverzekeraar

-Multizorg VRZ (a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid )

-Caresq ( Caresco en Aevitae0

Mocht u niet bij deze zorgverzekeraars zijn aangesloten dan is het voor mij niet mogelijk om rechtstreeks te declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u een natura verzekering heeft afgesloten bent u niet vrij om zelf een behandelaar te kiezen, u bent dan aangewezen op behandelaren waar uw verzekering een contract mee afgesloten heeft.

Een restitutieverzekering is een zorgverzekering waarbij u zelf uw zorgaanbieder of apotheek kunt kiezen. De rekening dient u dan in bij de verzekeraar en u betaalt rechtstreeks aan mij, 80% van de aan u gefactureerde rekening.  Verzekeraars vergoeden een (groot) deel van de kosten aan u met uitzondering van het wettelijk eigen risico. Heeft u geen restitutie polis dan dient u de rekening zelf te betalen.

Tarieven zorg:

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/tarieven-en-prestaties-curatieve-ggz/