Niet vergoede zorg

In principe worden alle behandelingen vergoedt door uw zorgverzekeraar, met uitzondering van:

Psychoanalyse wordt sinds 2010 helaas niet meer vergoed. Indien psychoanalyse geïndiceerd is en u hiervoor ook gemotiveerd bent wordt in overleg met u gekeken naar een passend tarief. Dit wordt samen met u afgesproken, mede naar gelang uw draagkracht.

Leertherapie: Psychiaters in opleiding en psychologen die bij mij voor leertherapie komen kunnen niet voor verzekerde zorg in aanmerking komen. In veel gevallen kunnen ze de rekening indienen bij de opleiding. Een consult van 45 minuten kost bij mij 120 euro.

Seksuele disfuncties : hierbij wordt de behandeling door de zorgverzekeraars niet vergoed uit de basis verzekering. Bij een aantal zorgverzekeraars is vergoeding voor de behandeling van seksuele klachten vanuit het aanvullende pakket mogelijk. Bij vergoeding uit het aanvullende pakket wordt eerst het eigen risico ingehouden. Een consult van 45 minuten kost bij mij 120 euro.

Eigen rekening: indien u geen gebruik wenst te maken van vergoeding door de zorgverzekering dan is het bedrag 120 euro per consult van 45 minuten.