EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

banner_03_1600x500
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Kenmerkend voor de klachten is vaak dat het denken aan de “nare” gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.
Ter verduidelijk van de methode staan op de website van de vereniging voor EMDR verschillende filmpjes over de EMDR behandeling .
emdr.nl