Psychotherapie

Iedere therapie wordt voorafgegaan door een aanmeldingsgesprek. Tijdens het aanmeldgesprek wordt onderzocht of het voor beiden voldoende klikt en de hulpvraag geschikt is voor behandeling in mijn praktijk en met mijn methode. Mocht dat niet zo zijn dan kan ik u verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

banner_04_1600x500

Na het aanmeldingsgesprek volgt meestal een aantal onderzoeksgesprekken om zowel uw klachten, als uw levensgeschiedenis in kaart te brengen. In een adviesgesprek zal de diagnose en het behandeladvies worden besproken (behandelplan) en worden duidelijke doelen voor een therapie afgesproken. Zonodig en in het geval van een mogelijke psychoanalyse stel ik u een aanvullend testpsychologisch onderzoek voor. Vaak overleg ik over de indicatiestelling (of het verloop van een therapie) geanonimiseerd in een intervisiegroep met collega’s. Dit is een van de manieren waarop ik probeer de kwaliteit van de zorg te bewaken.