Ouder-baby therapie

Iedere therapie wordt voorafgegaan door een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek wordt onderzocht of het voldoende klikt en de hulpvraag geschikt is voor behandeling in mijn praktijk. 

banner_04_1600x500

De Ouder-Babytherapie is een therapie gericht op verbeteren van contact tussen de baby en ouder(s). Het leren herkennen en benoemen van de emoties van uw baby, helpen u om uw baby zijn onrust te kunnen reguleren en te verdragen waarbij u de spanning wel voelt maar deze niet te hoog oploopt.

De behandeling is bedoeld voor ouders waarbij sprake is van psychiatrische en/of hechtingsproblemen. Dit kan ook zijn na een ingrijpende gebeurtenis of bij ouders waarvan de baby veel huilt en/of onrustig is. Bij Ouder-Babytherapie zitten we op kussens op de grond. Tijdens de therapie kan (zonodig) de baby gevoed en/of verschoond worden. De Ouder-Babybehandeling wordt in de regel op video opgenomen. Meestal worden de delen van de video waarbij te zien is wat goed gaat of waar nog vragen over zijn met u besproken en wordt zonodig een doel voor behandeling opgesteld.  

Vaak overleg ik over de indicatiestelling (of het verloop van een therapie) geanonimiseerd in een intervisiegroep met collega’s. Dit is een van de manieren waarop ik probeer de kwaliteit van de zorg te bewaken.