Psychoanalytische psychotherapie

Een psychoanalytische psychotherapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende niet-adequate interactiepatronen. Deze interactiepatronen kunnen het leven van iemand ernstig belemmeren. Emotionele bewustwording, van deze patronen, die vaak zijn ontstaan in de kindertijd, werkt vaak bevrijdend en maakt het mogelijk andere en gezondere keuzes te maken in het leven.

banner_06_1600x500
Na het aanmeldingsgesprek volgt meestal een aantal onderzoeksgesprekken om zowel uw klachten, als uw levensgeschiedenis in kaart te brengen. In een adviesgesprek zal de diagnose en het behandeladvies worden besproken (behandelplan) en worden duidelijke doelen voor een therapie afgesproken. Zonodig en in het geval van een mogelijke psychoanalyse stel ik u een aanvullend testpsychologisch onderzoek voor. Vaak overleg ik over de indicatiestelling (of het verloop van een therapie) geanonimiseerd in een intervisiegroep met collega’s. Dit is een van de manieren waarop ik probeer de kwaliteit van de zorg te bewaken.De frequentie is meestal eenmaal per week, soms tweemaal per week of eenmaal per veertien dagen. Bij deze therapie nodigt de therapeut de cliënt uit zoveel mogelijk te zeggen wat er bij hem of haar naar boven komt. Dat wil zeggen dat de cliënt het woord heeft en bepaalt waar het over gaat. In een psychoanalytische psychotherapie zal de behandelaar bijvoorbeeld geen huiswerk opgeven, waar hij dan in de volgende zitting naar vraagt.

Een psychotherapie richt zich in eerste instantie dan ook meer op het laten ontstaan van een nieuw evenwicht, van waaruit de cliënt zelf verder kan. Meestal duurt een psychoanalytische psychotherapie ook minder lang dan een psychoanalyse.
Een inzichtgevende psychotherapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van symptomen en/of klachten maar op het laten ontstaan van een nieuw evenwicht, van waaruit de cliënt zelf verder kan. Met als doel dat de cliënt in de toekomst zelf kan leren onderzoeken wat de betekenis kan zijn van klachten en dat hij of zij leert zelf zijn of haar leven bewuster en gezonder in te richten.

Links: www.nvpp.nl

Dynamische interpersoonlijke therapie (DIT)  is een evidenced based therapie geschikt voor mensen met depressie, angst, en bijkomende persoonlijkheidsproblemen. Deze behandeling wordt aangeboden in een groep. http://www.d-i-t.eu/#