Rom-meting

Routine Outcome Measurement, ROM, is het ‘routinematig’ meten van het klachtenbeloop, het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten. ROM is daarmee een methode om de kwaliteit van geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. In mijn praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen en bij langdurende zorg periodiek. De afname van ROM is per 1 januari 2017 vanuit overheidswegen verplicht gesteld. Via Telepsy krijgt u toegang tot de voor u klaargezette vragenlijsten. Voor meer informatie over Telepsy https://www.telepsy.nl
Deze vragenlijsten kunt u thuis online invullen.

De gegevens zullen worden verstuurd naar Akwa-GGZ

https://akwaggz.nl