Praktijk

Praktijk J.G. Griffioen is een GGz-praktijk voor psychiatrie, psychotherapie, psychoanalyse en seksuologie.

De praktijk beschikt over een lift tot de eerste etage

Per 1 februari 2019 zal een mevrouw N. Verschuren enkele dagdelen gebruik maken van de praktijkruimte voor haar ” eigen” patiënten.

In verband met de Corona/ Covid is de procedure aangepast. voordat een intake gepland wordt stuur ik u vragenlijsten toe die u online kan invullen. Indien dat gebeurd is kan een intake gepland worden. Intake kan op de praktijk plaats vinden indien u geen klachten heeft die passend zouden kunnen zijn bij Corona. Mocht dit laatste wel het geval zijn dan kan de intake plaats vinden middels beeldbellen . 

Aanmelding psychiatrisch consult/advies:
Wilt u bij het eerste gesprek een verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer, identiteitsbewijs, verzekeringspasje en recente medicatie overzicht meenemen.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een psychiatrisch consult/advies dan zie ik u een of meerdere keren (zoveel als nodig en nuttig, om te komen tot een antwoord op de vraag).

Aanmelding psychotherapie:
In eerste instantie vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Op basis daarvan beslissen u en ik samen of het zinvol en wenselijk is een intake te doen. Deze intake bestaat uit enkele gesprekken, gericht op uw klachten, uw persoonlijkheid en uw wensen. Daarna kan worden besloten een behandeling te starten. De behandeling kan bestaan uit medicatie, psychotherapie, EMDR, of een combinatie van deze, dan wel een psychoanalyse. Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en zal ik u zo goed mogelijk doorverwijzen naar een collega . Uiteraard staat het ook u vrij na de intake te beslissen niet aan een therapie te beginnen.

Aanmelding Ouder-Babytherapie:

In het algemeen zal de huisarts of een andere zorgverlener U en uw kind naar ons verwijzen. Maar het kan ook op eigen initiatief, als u de behandeling zelf wilt betalen. Tijdens de intake verwacht ik u met uw partner en met uw baby en evt andere kinderen. Zowel tijdens de intake als de behandeling zal ik video opnames maken en deze zonodig met u bespreken. Deze opname worden ook weer gewist indien de behandeling is afgerond.

In geval van crisis:
Tijdens gesprekken en buiten kantoortijden ben ik niet bereikbaar. U kunt zich dan wenden tot uw huisarts of zijn vervanger. Indien nodig schakelt de huisarts, samen met u, de crisisdienst in.

Telefonisch spreekuur:

Donderdag van 13.00 uur tot 13.30 uur. Indien ik niet kan opnemen kunt u een boodschap inspreken dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook een mail sturen naar praktijk.griffioen@gmail.com