Praktijk

Praktijk J.G. Griffioen is een GGz-praktijk voor psychiatrie, psychotherapie, psychoanalyse en seksuologie.

De praktijk beschikt over een lift tot de eerste etage

Per 1 februari 2019 zal een mevrouw N. Verschuren enkele dagdelen gebruik maken van de praktijkruimte voor haar ” eigen” pati├źnten.

Aanmelding psychiatrisch consult/advies:
Wanneer u zich heeft aangemeld voor een psychiatrisch consult/advies dan zie ik u een of meerdere keren (zoveel als nodig en nuttig, om te komen tot een antwoord op de vraag). Vervolgens verwijs ik u met een passend advies terug naar uw huisarts of andere verwijzer.

Wilt u bij het eerste gesprek een verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer, identiteitsbewijs, verzekeringspasje en recente medicatie overzicht meenemen.

Aanmelding psychotherapie:
In eerste instantie vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Op basis daarvan beslissen u en ik samen of het zinvol en wenselijk is een intake te doen. Deze intake bestaat uit enkele gesprekken, gericht op uw klachten, uw persoonlijkheid en uw wensen. Daarna kan worden besloten een behandeling te starten. De behandeling kan bestaan uit medicatie, psychotherapie, EMDR, of een combinatie van deze, dan wel een psychoanalyse. Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en zal ik u zo goed mogelijk doorverwijzen naar een collega. Uiteraard staat het ook u vrij na de intake te beslissen niet aan een therapie te beginnen.

Wilt u bij een intake een verwijsbrief van uw huisarts, identiteitsbewijs, verzekeringspasje en recente medicatie overzicht meenemen.

Aanmelding seksuologie:
In eerste instantie vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Op basis daarvan beslissen u (uw partner) en ik samen of het zinvol en wenselijk is een intake te doen. Tijdens het intake-gesprek zal de nadruk liggen op de aard en het verloop van de seksuele klachten. Daarna wordt samen met u een behandelplan gemaakt en de behandeling gestart.

Wilt u bij een intake identiteitsbewijs, verzekeringspasje en recente medicatieoverzicht meenemen. Mocht u een verwijsbrief hebben van huisarts of medisch specialist, dan deze ook graag meenemen. Een verwijzing van uw huisarts is niet strikt noodzakelijk.

In geval van crisis:
Tijdens gesprekken en buiten kantoortijden ben ik niet bereikbaar. U kunt zich dan wenden tot uw huisarts of zijn vervanger. Indien nodig schakelt de huisarts, samen met u, de crisisdienst in.

Telefonisch spreekuur:

Donderdag van 13.00 uur tot 13.30 uur. Indien ik niet kan opnemen kunt u een boodschap inspreken dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook een mail sturen naar praktijkjg.griffioen@zorgmail.nl of praktijk.griffioen@gmail.com