Klachtenregeling

Klachtenregeling
Bent u onverhoopt minder tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht praat daar dan gerust over met mij of met iemand dit niet bij de behandeling betrokken is. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw A.L.J. M. Verschuren psychotherapeute praktijk PION in Nuenen telefoonnummer 06-300212521.

Wanneer de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid wordt besproken kan u contact opnemen met de klachten functionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600 2509 LP Den Haag. https://www.degeschillencommissie.nl/