Klachtenregeling

Beroepscode
Als vrijgevestigd psychiater ben ik verplicht me bij de uitoefening van mijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan beschreven in de beroepscode voor psychiaters. Uw rechten als patiënt zijn te lezen onder www.clientenrechten.nl

Klachtenregeling
Bent u onverhoopt minder tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht praat daar dan gerust over met mij of met iemand dit niet bij de behandeling betrokken is. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw A.L.J. M. Verschuren psychotherapeute praktijk PION in Nuenen telefoonnummer 06-300212521 of dhr. H.J.M. Kerckhof telefoonnummer 0651388340. Als dat voor u onvoldoende oplossing biedt dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de klachtencommissie waar ik bij aangesloten ben. Per 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing.  Ik ben als vrijgevestigd psychiater aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600 2509 LP Den Haag.

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/