Algemeen

De praktijk is een algemene GGZ praktijk, voor volwassenen, voor psychiatrie, psychotherapie, psychoanalyse en seksuologie.
De praktijk is gelegen in de wijk oud-noord in Tilburg. De praktijk heeft een lift. U kunt ook als u slecht ter been bent of om andere redenen moeite heeft met traplopen bij mij terecht.

Mijn spreekuren zijn woensdag tot en met vrijdag. Telefonisch spreekuur voor vragen of aanmelding is van 13.00 tot 13.30. U kunt uw boodschap inspreken dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Vanaf februari 2019 kunt u zich ook via een aanmeldformulier aanmelden

U kunt bij mij terecht voor diverse problemen, zoals somberheidsgevoelens, dwangklachten, angsten een gebrek aan zelf waardering of zelfvertrouwen, ADHD, trauma gerelateerde problemen en problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

De behandeling bestaat meestal uit een vorm van psychotherapie soms gecombineerd met medicatie.

Als u zich bij mij aanmeldt met onderstaande klachten is het over het algemeen verstandiger u door te verwijzen naar een GGZ-instelling:
psychotische klachten (zoals bij schizofrenie)
manisch-depressieve klachten
ernstige agressiviteit,impulscontrole
levensbedreigende suicidaliteit

Voor dit type klachten is een uitgebreider behandelaanbod nodig, zoals ambulante zorg, 24-uurs-spoedzorg en klinische opnamefaciliteiten.