Algemeen

De praktijk is een algemene GGZ praktijk, voor volwassenen en infants (0-6 jaar),  psychiatrie, psychotherapie, psychoanalyse.
De praktijk is gelegen in de wijk oud-noord in Tilburg. De praktijk heeft een lift. U kunt ook als u slecht ter been bent of om andere redenen moeite heeft met traplopen bij mij terecht, niet rolstoel toegankelijk.

Mijn spreekuren zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Telefonisch spreekuur voor vragen of aanmelding is op maandag en donderdag  tussen 16:30 tot 17:00 uur. U kunt uw boodschap inspreken dan bel ik u zo snel mogelijk terug. U kunt zich  via een aanmeldformulier op de website aanmelden.

Naast de face tot face afspraken zijn er ook mogelijkheden voor e-health. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma Embloom (https://www.embloom.nl/)

U kunt bij mij terecht voor diverse problemen, zoals somberheidsgevoelens, dwanggedachten, angsten een gebrek aan zelf waardering of zelfvertrouwen, ADHD, trauma gerelateerde problemen. Ouder-kind problematiek. De behandeling bestaat meestal uit een vorm van psychotherapie,  soms gecombineerd met medicatie.

Als u zich bij mij aanmeldt met onderstaande klachten dan kan ik u niet in mijn praktijk behandelen:
psychotische klachten (zoals bij schizofrenie)
manisch-depressieve klachten
ernstige agressiviteit,impulscontrole
levensbedreigende suïcidaliteit en 
verslavingsproblematiek

Voor dit type klachten is een uitgebreider behandelaanbod nodig, zoals multidisciplinaire ambulante zorg, 24-uurs-spoedzorg en klinische opnamefaciliteiten.